Telma
Site de Site es Site fr Site it Site pt Site ru Site uk Autres Sites

Autres sites Telma dans le monde

Dünyada
Telma

Rakamlarla Telma
hız kesici

Telma Testing

Laboratory

Discover our test services

IATF 16949 ISO 14001 BS OHSAS 18001
Güvenlik, Tasarruf , Rahatlık, çevre
contact Telma
Verilerin korunmasına ilişkin genel düzenleme

Verilerin TELMA S.A. şirketi tarafından kullanılmasına ilişkin bilgi

Telma S.A. şirketi, İlgili Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren Verileri, aşağıdaki amaçlarla, bilişim araçları vasıtasıyla toplayabilir, işleme konabilir, birleştirebilir, muhafaza edebilir, güncelleyebilir ve elektronik yolla aktarabilir:

 • Kişinin ön sözleşme aşamasına ilişkin taleplerine cevap vermek,
 • Bir sözleşme pazarlığında bulunmak ve/veya sözleşme gerçekleştirmek,
 • Sözleşmenin uygulanmasını takip etmek,
 • İlgili Kişi tarafından rıza verilmesi koşuluyla, pazar faaliyetleri ve memnuniyet anketleri gerçekleştirmek.

Aksi halde, bu amaçlara ulaşılamayacaktır.

Yine aynı amaçlar kapsamında, Telma S.A Verileri ve güncellemelerini, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak, altyüklenicileri ve çalışma ortakları ile paylaşabilecektir.

Bu çalışma ortakları, Avrupa Birliği dışında bulunabilirler; aşağıda sayılan amaçlarla, verilerin üçüncü taraf ülkelere aktarılması söz konusu olabilir:

 • Kişinin ön sözleşme aşamasına ilişkin taleplerine cevap vermek,
 • Bir sözleşme pazarlığında bulunmak ve/veya sözleşme gerçekleştirmek,
 • Sözleşmenin uygulanmasını takip etmek.

Veriler, veri toplama sırasında belirtilen süre boyunca muhafaza edilirler.

İlgili Kişinin hakları

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile belirlenen koşullar kapsamında, İlgili Kişi, aşağıda anılan ve özetlenen hakların tamamına sahiptir.

Bu haklar, işbu belgenin ilk sayfasında belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla, ilgili veri işlemelerine göre, Telma S.A. nezdinde kullanılabilirler.

İlgili Kişi, Verilerinin Telma S.A tarafından kullanılmasına yönelik bir itirazı olması durumunda, 3 place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 Paris Cedex 7 Fransa adresinden Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna başvurabilir.

Erişim hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 15)

İlgili Kişi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlendiğini veri işleme sorumlusundan teyit etme ve verilerinin işlenmesi durumunda işlenen verilere erişim sağlama, bilhassa aşağıdaki hususlarda bilgi edinme hakkına sahiptir:

 • Verilerin kullanımının amaçları,
 • İlgili kişisel veri kategorileri,
 • Üçüncü taraf ülkelerde bulunan alıcılar veya uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere, kişisel bilgilerin gönderileceği alıcılar veya alıcı kategorileri,
 • Mümkünse kişisel verilerin öngörülen muhafaza süresi veya mümkün değilse bu sürenin tanımlanmasında kullanılan kriterler,
 • Kişisel verilerin doğrudan İlgili Kişiden alınmaması durumunda, kaynakları ile ilgili mevcut herhangi bir bilgi,
 • Kişisel verilere dayanan otomatik bir karar alımının söz konusu olup olmadığı ve böyle bir uygulamanın mantığı, önemi ve İlgili Kişi açısından neticeleri,
 • Kişisel veriler Avrupa Birliği dışına aktarıldığında, aktarımı güvence altına alma amacı ile seferber edilen uygun güvenlik önlemleri.

Düzeltme hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 16)

İlgili Kişi, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin hatalı veya eksik olması durumunda, veri işleme sorumlusuna başvurarak, söz konusu verilerin en kısa sürede düzeltilmesini veya tamamlanmasını sağlama hakkına sahiptir.

Silme hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 17)

İlgili Kişi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile öngörülen meşru durumlarda, veri işleme sorumlusuna başvurarak, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin silinmesini sağlayabilir.

Kullanımı sınırlandırma hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 18)

İlgili Kişi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile öngörülen durumlarda, veri işleme sorumlusuna başvurarak, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını sağlayabilir.

Taşınabilirlik hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 20)

İlgili Kişi, veri işleme sorumlusuna başvurarak, kendisini ilgilendiren verilerin makine tarafından okunur, yaygın olarak kullanılan bir formatta kendisine teslim edilmesini sağlayabilir ve teslim edilen bilgiyi herhangi bir veri işleme sorumlusuna iletebilir.

İtiraz hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 21)

İlgili Kişi, hak ve özgürlüklerinin üstünde meşru ve zorlayıcı nedenler söz konusu olması durumu hariç, özel durumuna bağlı olarak, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine, dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir.

Rızanın geri çekilmesi hakkı (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, madde 21)

İlgili Kişi kişisel verilerinin kullanımına ilişkin onay verdiğinde, bu onayını dilediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Rızanın geri çekilmesi, bu rızanın geri çekilmesinden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeyecektir.Contact Contact Contact Contact